Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất từ Trung ương tới xã, phường

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo lộ trình Chính phủ điện tử, cũng như hệ thống thông tin quản lý đất đai được vận hành thống nhất từ Trung ương tới cấp xã, phường.

Thông tin trên vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà công bố tại hội thảo “Mô hình và phần mềm vận hành hệ thống thông tin đất đai” diễn ra sáng 9/3, tại Hà Nội.

Chia sẻ thêm tại hội thảo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, hệ thống thông tin về đất đai không chỉ là công cụ quản lý dữ liệu, mà còn giúp vận hành công tác quản lý nhà nước, đáp ứng các nhu cầu của tổ chức, người dân và doanh nghiệp một cách khách quan, minh bạch các thông tin, cơ chế chính sách liên quan đến đất đai.

Với tầm quan trọng như vậy, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, công cụ quy hoạch, tài chính, thì hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống thông tin đất đai quốc gia cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Ngoài ra, người dứng đầu ngành tài nguyên và môi trường cũng mong muốn nhận được sự hợp tác của các tổ chức, doanh nghiệp từ hạ tầng đến cung cấp dịch vụ dưới các hình thức đầu tư như BT, BOT để làm sao trong một vài năm tới có thể triển khai hệ thống này rộng khắp trong cả nước và phát huy tính hiệu quả.

Chia sẻ về hiện trạng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính cho biết: Theo Luật Đất đai, Hệ thống thông tin đất đai được thiết kế tổng thể và xây dựng thành một hệ thống thống nhất trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu.

Vì vậy, hệ thống thông tin đất đai quốc gia được xây dựng vừa phải tuân theo các tiêu chuẩn của một hệ thống thông tin cấp quốc gia và vừa đáp ứng được tính đặc thù của công tác quản lý đất đai, nhu cầu khai thác sử dụng thông tin đất đai của các bộ, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Cũng theo ông Chính, hệ thống thông tin đất đai được xây dựng phải căn cứ trên nhu cầu, điều kiện thực tế, huy động được tối đa nguồn lực cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin và tính hiệu quả giữa việc đi thuê dịch vụ so với đầu tư xây dựng mới.

Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh cũng nghiệp thảo luận, đưa ra phương án tối ưu để xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai một cách đồng bộ và thống nhất việc vận hành từ Trung ương đến cấp xã, phường, làm sao để người dân-những người hiểu biết ít nhất về công nghệ thông tin có thể ứng dụng và sử dụng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *