Lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số

Tại địa chỉ http://ebook.business.gov.vn, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên có thể tiếp cận được tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số. Tài liệu này được xây dựng bởi các chuyên gia Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Dự án USAID LinkSME triển khai thực hiện

Ngày 14/6 vừa qua, lần đầu tiên tại Việt Nam, tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp đã chính thức được công bố và công khai tại địa chỉ http://ebook.business.gov.vn nhằm đưa ra các kiến thức, lộ trình và các giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tham khảo.

Dẫn Báo cáo của Cisco & IDC năm 2020 về mức độ trưởng thành số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 14 quốc gia thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tài liệu hướng dẫn cho rằng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện vẫn đang tìm hiểu và mới ở bước đầu của chuyển đổi số.

Cụ thể, theo báo cáo của Cisco & IDC, năm 2020, 31% doanh nghiệp đang ở giai đoạn đầu của chuyển đổi số, giảm 8% so với năm 2019; 53% các doanh nghiệp đang trong giai đoạn quan sát, tăng 3% so với năm 2019; 13% doanh nghiệp trong giai đoạn thách thức và 3% các doanh nghiệp đã trưởng thành, tăng lần lượt 4% và 1% so với năm 2019.

Theo các chuyên gia của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam được khuyến nghị thông qua các giai đoạn phổ biến sau: giai đoạn chuẩn bị và 3 giai đoạn để thực hiện chuyển đổi dần từ “doing digital” sang “being digital”. Các giai đoạn này là tương đối, tùy và tình trạng thực tế, mục tiêu và tiềm lực của từng doanh nghiệp có thể thực hiện song song hoặc nối tiếp nhau.

Cụ thể: Giai đoạn chuẩn bị là xác định mục tiêu và chiến lược chuyển đổi số.

Giai đoạn I: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh. Giai đoạn này thường áp dụng công nghệ số để mở rộng hệ thống kênh phân phối, tiếp thị, bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng, hình thành trải nghiệm khách hàng…

Giai đoạn II: Chuyển đổi số mô hình quản trị (bao gồm quy trình sản xuất, quy trình công nghệ…), như hoàn thiện mô hình quản trị và xác định các yêu cầu về dữ liệu tích hợp cho bước tiếp theo; Xây dựng và hoàn thiện mô hình quản trị đi từ cơ cấu tổ chức, con người, chính sách, quy trình cho tất cả các mảng nghiệp vụ chức năng của doanh nghiệp; Xây dựng chỉ tiêu quản trị (KPI/OKR) và hệ thống báo cáo quản trị, và yêu cầu cơ sở dữ liệu; Xác định các yêu cầu phục vụ mục đích tích hợp, chuyển đổi số toàn diện; Áp dụng công nghệ số cho hệ thống báo cáo quản trị…

Giai đoạn III: Kết nối kinh doanh và quản trị, đổi mới sáng tạo để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới. Trong giai đoạn này, thường áp dụng công nghệ số để từng bước kết nối các hệ thống hiện có thành một hệ thống thông tin xuyên suốt từ kinh doanh đến các nghiệp vụ quản trị trong doanh nghiệp; Xây dựng cơ sở dữ liệu chung trong toàn bộ doanh nghiệp; Đầu tư vào đổi mới sáng tạo (R&D) để tạo ra các thay đổi trong sản phẩm, dịch vụ và không ngừng nâng cấp các hệ thống hiện tại; Áp dụng công nghệ số mới để bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho dữ liệu của toàn doanh nghiệp.

Đặc biệt, đây là tài liệu đầu tiên tổng kết được bản đồ các giải pháp công nghệ, đánh giá một cách độc lập tổng quan về ưu, nhược điểm của các giải pháp, so sánh mức độ sẵn sàng của các giải pháp trong nước và quốc tế trên thị trường Việt Nam để các DN tham khảo, tìm kiếm được giải pháp phù hợp nhất với điều kiện của doanh nghiệp mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *