Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về sở hữu công nghiệp

Với hệ thống cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp, doanh nghiệp Việt sẽ chủ động khi tiếp cận thông tin để nghiên cứu và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Với mỗi doanh nghiệp, thông tin về sở hữu công nghiệp có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, nhất là ở môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Tuy nhiên tại Việt Nam, việc cung cấp thông tin về sở hữu công nghiệp hiện còn hạn chế, chưa kịp thời, mới phục vụ cho hoạt động xác lập quyền, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong tiếp cận và khai thác thông tin phục vụ nghiên cứu và triển khai, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu và khai thác sáng chế.

Từ thực tế đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Viện Khoa học sở hữu trí tuệ chủ trì dự án “Thiết lập, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Nghiên cứu thực hiện từ tháng 2/2017 đến tháng 1/2019 với sự tham gia của đơn vị phối hợp là Cục Sở hữu trí tuệ và Công ty MITEC.

Dự án sẽ cung cấp thông tin và tư vấn cần thiết để doanh nghiệp đưa ra các quyết định liên quan đến tài sản trí tuệ kịp thời, đúng quy định;  nghiên cứu giúp đưa thông tin tin cậy về tình trạng pháp lý của tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp Việt, giúp giảm thiểu rủi ro khi tham gia thị trường khoa học công nghệ.

Với dự án này, doanh nghiệp Việt sẽ chủ động hơn khi tiếp cận thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ nghiên cứu và triển khai thương mại hóa tài sản trí tuệ, nhất là sáng chế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

Ông Tạ Quang Minh, Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ cho biết nhóm đã xây dựng được bản demo về Hệ thống cơ sở dữ liệu và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp gồm bốn module là: Tra cứu cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin, yêu cầu dịch vụ và sàn giao dịch. Các module được thiết kế với giao diện dễ sử dụng và hiện đại, dễ dàng cho người sử dụng.

Trong giai đoạn tiếp theo, Viện cùng đơn vị phối hợp sẽ vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh và hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp. Sau đó hệ thống sẽ đi vào hoạt động chính thức, phục vụ doanh nghiệp trong việc bảo hộ, bảo vệ, quản trị và phát triển các tài sản trí tuệ của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *