Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong khuôn khổ Dự án Phát triển CNTT-TT tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 95% doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phần lớn các doanh nghiệp này đều có những hạn chế nhất định về cách thức tổ chức quản lý và ứng dụng CNTT. Vì vậy đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, là một nhiệm vụ quan trọng, đã được nêu rõ trong Đề án của Chính phủ là đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT.

Ứng dụng CNTT còn hạn chế

Trong quá trình hội nhập quốc tế và cạnh tranh toàn cầu, khai thác hiệu quả các công cụ CNTT không chỉ nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của doanh nghiệp mà còn cải thiện khả năng cạnh tranh và tạo ra các cơ hội mới cho doanh nghiệp. Nhưng hiện nay, việc ứng CNTT còn hạn chế, bên cạnh đó sự liên kết giữa các doanh nghiệp và các tập đoàn CNTT chưa chặt chẽ, điều này gây nên tình trạng các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về tìm kiếm các giải pháp ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Để khắc phục tình trạng trên, ông Hoàng Văn Dũng – Phó Chủ tịch thường trực VCCI cho rằng: “Chúng ta cần phải nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa về vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế”.

Chia sẻ kinh nghiệm của các nước, bà Christine Zhenwei Qiang – Chuyên gia cao cấp về CNTT của Ngân hàng Thế giới cho biết, CNTT có thể giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở cả hai vấn đề là tạo ra cơ hội kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ. Tuy nhiên doanh nghiệp nhỏ trong hầu hết các nước đang phát triển vẫn còn chậm chạp trong việc ứng dụng CNTT.

Một số lý được bà Christine Zhenwei Qiang đưa ra, đó là nhiều nước đang phát triển vẫn còn có cơ sở hạ tầng truyền thông nghèo, trang thiết bị lạc hậu và thiếu tính cạnh tranh. Bên cạnh đó là sự hiểu biết hạn chế về CNTT của chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc lựa chọn công nghệ phù hợp và hiểu rõ những lợi ích cụ thể của những công nghệ đó trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Bà Christine Zhenwei Qiang đưa ra cách phổ biến nhất cho các chính phủ để khuyến khích ứng dụng CNTT của doanh nghiệp nhỏ và vừa là thông qua các hội thảo, đào tạo, và cần phải điều chỉnh nội dung hội thảo, đào tạo cho các loại đối tượng khác nhau, tập trung vào những lợi ích cụ thể.

Hỗ trợ hoạt động đăng ký kinh doanh

Một trong những lĩnh vực ứng dụng CNTT mà các doanh nghiệp Việt Nam đang rất quan tâm là việc ứng dụng CNTT trong hoạt động đăng ký kinh doanh. Hiện, Chính phủ cũng đang thực hiện Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh nhằm cải cách thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp; hợp nhất quy trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Một trong những nội dung quan trọng của Chương trình là việc xây dựng Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (NBRS), bao gồm Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo ông Bùi Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc ứng dụng hệ thống NBRS đem lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp như: Giảm chi phí và thời gian hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Tên doanh nghiệp được chống trùng trên phạm vi toàn quốc giúp doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; Mở rộng khả năng tiếp cận thông tin có giá trị pháp lý của doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc; Cho phép doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử. Trong thời gian qua, những kết quả đạt được khi ứng dụng CNTT trong đăng ký kinh doanh đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường đăng ký kinh doanh ở Việt Nam.

Bên cạnh vấn đề đăng ký kinh doanh, việc ứng dụng CNTT trong quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông Trần Kiêm Dũng – Trưởng phòng KHCN & HTQT, Cục CNTT (Bộ Tài nguyên và Môi trường) hiện tại, nhiều địa phương còn chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, do vậy các dữ liệu đăng ký hầu hết ở dạng giấy, chưa được chuyển đổi sang dạng số.

Để giải quyết những vấn đề đó, ông Dũng cho biết, với sự tài trợ của vốn ODA Thụy Điển, Cục CNTT – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin đất đai và môi trường ELIS. Hệ thống này cho phép lồng ghép được vấn đề quản lý đất đai và môi trường trong một hệ thống thống nhất; Xây dựng và cung cấp một điểm truy cập duy nhất về thông tin đất dai và môi trường tại các tỉnh, thành phố.

Trong hội thảo “Ứng dụng Công nghệ Thông tin nhằm nâng cao Năng lực cạnh tranh cho Doanh nghiệpnhỏ và vừa”, đại diện một số công ty cung cấp giải pháp CNTT đã giới thiệu những giải pháp cho doanh nghiệp như Sử dụng Chữ ký số trong giao dịch điện tử của FPT IS; Phần mềm quản lý công việc CTIN; Hệ điều hành tác nghiệp eDocman Plus…

Nguồn : Báo DDDN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *