Tag Archives: SEO


Việt Nam có thể trở thành nước tiên phong kinh tế trí tuệ nhân tạo ở ASEAN

November 1, 2016 / Công nghệ

Việt Nam có thể trở thành nước tiên phong kinh tế trí tuệ nhân tạo ở ASEAN

Đó là nhận định của Giáo sư Jason Furman, Đại học Harvard, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Barack Obama khi nói về nền kinh tế trí tuệ nhân tạo (AI) trong Hội nghị Vietnam CEO Summit 2018 diễn ra tại Hà Nội mới đây. Read more