Tag Archives: phần mềm


Gia công phần mềm không phải là sản xuất phần mềm?

March 19, 2014 / Công nghệ

Gia công phần mềm không phải là sản xuất phần mềm?

Theo Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lê Thái Hỷ, danh mục ngành nghề hiện nay không công nhận gia công phần mềm là hoạt động sản xuất phần mềm, khiến một doanh nghiệp chuyên làm phần mềm cho thị trường Mỹ gánh "án treo" truy thu 3 tỷ đồng tiền ưu đãi thuế Read more