Liên hệ

Công ty cổ phần IBOSS Việt Nam

Địa chỉ: 13.05 – CT1, Mỹ Đình, Sông Đà, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Email: contact@iboss.com.vn

Điện thoại: +84 24 3787 5668

Fax:  +84 24 3787 5665

Hotline:  0944 88 8383