Category: Công nghệ


Gia công phần mềm không phải là sản xuất phần mềm?

March 19, 2014 / Công nghệ

Gia công phần mềm không phải là sản xuất phần mềm?

Theo Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lê Thái Hỷ, danh mục ngành nghề hiện nay không công nhận gia công phần mềm là hoạt động sản xuất phần mềm, khiến một doanh nghiệp chuyên làm phần mềm cho thị trường Mỹ gánh "án treo" truy thu 3 tỷ đồng tiền ưu đãi thuế Read more

Ứng dụng công nghệ thông tin trong Doanh nghiệp

February 12, 2012 / Công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong Doanh nghiệp

Hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT) đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Sự phát triển và ứng dụng của Internet đã làm thay đổi mô hình và cách thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc chuyển dần các giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử đã ảnh hưởng đến vị trí, vai trò và cả nhu cầu của các bên hữu quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư…) của doanh nghiệp. Read more

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

March 24, 2011 / Công nghệ

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 95% doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phần lớn các doanh nghiệp này đều có những hạn chế nhất định về cách thức tổ chức quản lý và ứng dụng CNTT Read more