Category: Chuyên môn


Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

September 20, 2017 / Chuyên môn

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

Xây dựng Chính phủ điện tử là để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tuy vậy, sau gần hai năm xây dựng Chính phủ điện tử, chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ Read more

Khái niệm về cổng thông tin điện tử

May 8, 2016 / Chuyên môn

Khái niệm về cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử, hay Portal, là một trong những thành phần nền tảng của phát triển và xây dựng giải pháp chính phủ điện tử, mạng trục liên thông văn bản điện tử giữa các đơn vị hành chính Read more

Chỉ số Chính phủ điện tử của LHQ được đánh giá như thế nào?

March 31, 2016 / Chuyên môn

Chỉ số Chính phủ điện tử của LHQ được đánh giá như thế nào?

Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử EGDI ( E- Government Development Index) của Liên hợp quốc là một bộ chỉ số tổng hợp trung bình về ba lĩnh vực quan trọng nhất của Chính phủ điện tử: dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông, nguồn nhân lực. Read more