Author: ibosscms


Năm 2019 Việt Nam thiếu hụt tới 90.000 nhân lực CNTT

August 16, 2019 / Công nghệ

Năm 2019 Việt Nam thiếu hụt tới 90.000 nhân lực CNTT

Theo nền tảng tuyển dụng chuyên CNTT TopDev, mặc dù xu hướng lương thưởng và phúc lợi ngành CNTT đang tăng mạnh, song nhiều chuyên gia dự báo năm 2019 Việt Nam vẫn sẽ thiếu hụt từ 70.000 đến 90.000 nhân lực CNTT Read more

Sẽ xây dựng chính sách đặc thù và ưu tiên phát triển công nghệ AI

August 16, 2019 / Công nghệ

Sẽ xây dựng chính sách đặc thù và ưu tiên phát triển công nghệ AI

Khẳng định Trí tuệ nhân tạo (AI) là ngành công nghiệp mũi nhọn, người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, AI sẽ là 1 trong những ngành được ưu tiên và có các chính sách đặc thù để phát triển Read more

Dữ liệu – ‘chìa khóa vàng’ của chuyển đổi số

August 15, 2019 / Chuyên môn

Dữ liệu – ‘chìa khóa vàng’ của chuyển đổi số

Để chuyển đổi số thành công, dữ liệu là "chìa khoá vàng" để phát triển Internet vạn vật (IOT), giúp tạo ra những đột phá mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh. Read more

Việt Nam và ASEAN trao đổi về mô hình sandbox nhằm thúc đẩy sáng tạo số

August 12, 2019 / Chuyên môn

Việt Nam và ASEAN trao đổi về mô hình sandbox nhằm thúc đẩy sáng tạo số

Sandbox là cơ chế cho phép doanh nghiệp thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới ứng dụng khoa học công nghệ, trong khoảng thời gian và không gian xác định, dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước Read more

Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân của quá trình chuyển đổi số

August 8, 2019 / Công nghệ

Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân của quá trình chuyển đổi số

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp chính là hạt nhân của quá trình chuyển đổi số. Việc các doanh nghiệp tạo ra những nền tảng số sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số Việt Nam Read more

Xây dựng Chính phủ điện tử có những bước tiến đột phá

July 10, 2019 / Công nghệ

Xây dựng Chính phủ điện tử có những bước tiến đột phá

Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã có những bước tiến đột phá quan trọng, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức về Chính phủ điện tử và quá trình triển khai hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa cải […] Read more

Các giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025

March 20, 2019 / Chuyên môn

Các giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025

Ngày 07/03/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Theo đó, mục tiêu được đưa ra tại Nghị quyết này là hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng […] Read more

Kon Tum xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

March 16, 2019 / Chuyên môn

Kon Tum xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tỉnh Kon Tum đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương đẩy mạnh thu thập thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo tiến độ Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở […] Read more

10 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới

October 23, 2018 / Công nghệ

10 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới

Hiện có hàng ngàn ngôn ngữ lập trình trên thế giới, song chỉ có một số ngôn ngữ đáng tin cậy, được nhiều lập trình viên sử dụng, theo trang GitHub, hãng khởi nghiệp cung cấp nền tảng nguồn mở để phát triển phần mềm Read more

Số hóa – lộ trình tất yếu để phát triển du lịch

October 22, 2018 / Chuyên môn

Số hóa – lộ trình tất yếu để phát triển du lịch

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trước những bước đi nhanh, mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc nhanh chóng phát triển du lịch thông minh theo hướng số hóa nhằm cung cấp dịch vụ thuận tiện nhất cho du khách đang trở thành đòi hỏi bức thiết Read more